2022 World Championships

0
839

Day 1 World Championships – Dressage horse inspection

Day 2 World Championships – First day of Grand Prix

Day 2 World Championships – First day of Grand Prix: Update

Day 3 World Championships – Grand Prix team medals

Day 4 World Championships – Grand Prix Special individual competition

Day 5 World Championships – Blue Hors tour

Day 6 World Championships – Grand Prix Freestyle individual medals

World Championships – Para-Dressage Day 1

Leave a Reply